movie song lyrics
Lyrics

Hoo bullet 
Dee maara

Jdo kick mitroo
Hoo sadh dee

Shareekaa dee
Taa hikk mitroo

Hoo bullet 
Dee maara

Jdo kick mitroo
Hoo sadh dee

Shareekaa dee
Taa hikk mitroo

Hoo duk duk
Dasey lagaa

Tej laakh
Jinna koi 

Rehndaa shak jee
Hoo dubb paaya 

32bore
Tey javaani

Vaala jor
Kyoo naa

Khadii aakh jee

Dubb paaya 
32bore

Tey javaani
Vaala jor

Kyoo naa
Khadii aakh jee

Hoo saat 
Kiliyaa daa

Tak chandigarh
Rod tey

Koi fark 
Naa paindaa

Paanj saat 
Rod tey

Hoo saat 
Kiliyaa daa

Tak chandigarh
Rod tey

Koi fark 
Naa paindaa

Paanj saat 
Rod tey

Oss thekey utey
Dekh ke beh ke

Khaayi dee naa
Saato hundi

Tudh fak jee
Hoo dubb paaya 

32bore
Tey javaani

Vaala jor
Kyoo naa

Khadii aakh jee

Dubb paaya 
32bore

Tey javaani
Vaala jor

Kyoo naa
Khadii aakh jee

Hoo landee 
Jeep mogey

Too karaa
Ke modify

Shok naal
Jatt ney

Oh gharey
Hai khadaayi

Hoo landee 
Jeep mogey

Too karaa
Ke modify

Shok naal
Jatt ney

Oh gharey
Hai khadaayi

Hoo sava 
Teen vajey

Saanu dekh 
Dekh khadey

Naa koi maara
Gupp jee

Hoo dubb paaya

32bore
Tey javaani

Vaala jor
Kyoo naa

Khadii aakh jee

Dubb paaya 
32bore

Tey javaani
Vaala jor

Kyoo naa
Khadii aakh jee

Hoo nigaa
Rab dee

Jey seedhi ik
Kar du

Zamaana naal
Maa diyaa

Duawaa terey
Seyaal vey de maana

Hoo nigaa
Rab dee

Jey seedhi ik
Kar du

Zamaana naal
Maa diyaa

Duawaa terey
Seyaal vey de maana

Hoo maaneyaa
Tu rakhie 

Paasaa vatt
Ke jod 

Dee ae dovey
Haath jee

Hoo dubb paaya

32bore
Tey javaani

Vaala jor
Kyoo naa

Khadii aakh jee

Dubb paaya 
32bore

Tey javaani
Vaala jor

Kyoo naa
Khadii aakh jee

Dubb paaya 
32bore

Tey javaani
Vaala jor

Kyoo naa
Khadii aakh jee